Germà Català

Professor de Piano

 

germa catala

- Títol de les Ensenyances Professionals de Musica en l’especialitat de Piano. (Conservatori Professional de Música Josep Climent. Oliva)
- Títol de les Ensenyances Elementals de Música i Dansa en l’especialitat de Dansa Clàssica. (Conservatori Mestre Verd. Carcaixent)
- Títol de les Ensenyances Elementals de Música i Dansa en l’especialitat de Dansa Espanyola. (Conservatori Mestre Verd. Carcaixent)
- Professor de Piano en Escola Municipal de Música “Mestre Villar”. (Ròtova)